Hjem

Interiørarkitektur handler om sanselige opplevelser, identitet og glede!

Arkitektur snakker til vårt indre steinaldermenneske. Skapergleden er forankret dypt inni oss.

Interiøret er det vi har nærmest, etter klærne vi har på kroppen. Det påvirker våre sanser, våre opplevelser, vår oppførsel og vår mentale tilstand. Det sier noe om vår identitet, våre verdier og vår histore. Interiørarkitektur handler om praktiske løsninger og å gjøre livet enklere for folk flest, men det handler også om trivsel, estetikk og taktilitet, materialer og farger.

Mennesket har alltid uttrykt sin identitet gjennom byggverk

Vi klarer ikke å la være

Resepsjon med orange bakvegg

Arkitektur og interiør har fantes siden tidenes morgen. Palasset på Knossos fra yngre steinalder har et nydelig interiør malt i gilde farger dekorert med fresker, pyramidene i Egypt prydes av veggmalerier som forestiller scener som bondens arbeid på marken, europas katedraler er utsmykket med skulpturer og glassmalerier som forestiller alt fra Jesu lidelse til byens håndverkerlaug. Og den gang kostet det blod å bygge. Ingenting i disse byggene er tilfeldig, de er tross alt bygget for hånd.

Felles for disse interiørene, er at de alle sier noe om hvem byggherren var – hvilke verdier han hadde, hvem vennene hans var og hvilke seire han hadde. Høye tak og store vinduer vitnet om rikdom, kunst og boksamlinger vitnet om dannelse, hovmod og stormannsgalskap. Ludvig XV av Frankrike mislikte sin olderfar og festløve Ludvig XIV’s endeløse saler og bygde seg en liten leilighet innenfor Versailles’ vegger med intime, forgylte rom som passet hans tilknappede personlighet. Ikke en gang dronningen fikk komme på visitt uten å spørre først.

Vi bygger nesten alle sammen litt større og dyrere enn først tenkt

…men så handler det også som vår identitet!

I praksis optimaliserer vi alle innenfor gitte rammer, og de rammene vi oftest begrenses av er selvfølgelig økonomi og fysisk areal. Det er her interiørdesign kommer inn. Det er her vi kan tilføre våre oppdragsgivere noe de trenger og har glede av.

Interiørarkitektur kan for noen virke overflatisk, men interiørarkitektur er dypest sett et uttrykk for menneskets skapertrang, framdrift og identitetssøken. Det handler om ønsket om et bedre liv, om skjønnhet, om trygghet og ly for uvær, krig og mørke.

Berentsen interiørarkitekter føler sterkt rundt menneskers iboende trang til å bygge, og vi hjelper våre oppdragsgivere med å skape varige og vakre interiør som uttrykker oppdragsgivers identitet samtidig som praktiske aspekter ivaretas.

Ta kontakt med oss.

Les mer om interiarkitektur og tilhørighet her.