Musikkhøyskolens kantine - et rom som også er flerbruk