Berentsen interiørarkitekters kontor i Oslo, sett fra kjøkkenet